יצרן חלקי חילוף, מסמיה

כתובת
ד.נ. שקמים, מסמיה
מסמיה
טלפון ראשי
08-8580580
התמחויות
התקנת התקני צימוד בין רכב גורר וגרור - עפ"י ממ"ת 89.905
תאורת צד לרכב- עפ"י ממ"ת 4443
התקן למניעת התזת מים ובוץ לרכב - עפ"י ממ"ת 4443
התקנה ואחזקת מתקני גרירה לתומן ונתמך-גלגל חמישי -ממ"ת 2643
התקנת מנעולי הצמדה למשאיות ונגררים - עפ"י ממ"ת 8353
התקנת מרכבים פתוחים/סגורים לרכב משא-עפ"י ת"י 1334 חלק 1
התקני הגנה תת רכביים - עפ"י מפמ"כ 1485
מרכבי מיכל למשאיות - עפ"י ת"י 1334 חלק 1
מספר רישיון
6474
עדכון אחרון
29/09/2019