מבצע קידום עסקים

אוטוביז

חיפוש מוסכים, מכוני רישוי, שמאים, סוחרים, יצרנים, יבואנים המורשים מטעם משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. בחר סוג:

מוסכים מורשים

מוסך מורשה מאושר על ידי משרד התחבורה ונמצא בפיקוחו בהיבטי בטיחות, תקני עבודה, הרמה המקצועית של העובדים ומחירי הטיפול הקבועים בחוק. המוסכים המורשים מאוגדים באיגוד המוסכים בישראל, חתומים על קוד אתי של התחום ועל אמנת שירות.

אישור משרד התחבורה גם מאפשר לבעל המוסך לא להעתר לבקשות לקוח שאינן בהגדרות האישור שניתן לו ולכפות על לקוחות נהלי בטיחות. לפי החוק, זכויות וחובות הלקוח ומחירון העבודה גלויים מפורטים בשילוט במוסך.

חפש מוסך מורשה »

מבחן רישוי שנתי לרכב (טסט)

על פי החוק, אחת לשנה, חובה על בעל רכב רשום, לבצע לרכבו מבחן רישוי שנתי (טסט). את המבחן השנתי ניתן לבצע באחד ממכוני הרישוי הפזורים ברחבי המדינה.

לפני ביצוע מבחן הרישוי יש לשלם את אגרת הרישוי השנתית לרכב: באמצעות המענה הקולי, באמצעות אתר שירות התשלומים הממשלתי, באמצעות בנק הדואר או בכל בנק אחר, וכן באמצעות עמדת שירות עצמי.

חפש מכון רישוי »

שמאות רכב

שמאי רכב קובע הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה. באחריותו לתת חוות דעת אובייקטיבית בעניין זה, כמסגרת לתשלום של מבוטח או מבטח למוסך שיעסוק בתיקון הרכב. פעילות נוספת של שמאי רכב היא קביעת מחיר השוק של רכב משומש, קביעת שיעור ירידת ערך בגין נזקי תאונת דרכים וכן שומה של נזקים, פגמים או ליקויים ברכב חדש או משומש. כן תתבקש חוות דעת שמאי רכב בנושאים טכניים שונים ואף לעתים בחקירת תאונות דרכים לשם קביעת חבות אפשרית של מי מהצדדים.

חפש שמאי רכב »