מבצע קידום עסקים
מציג 1-2 מתוך 2 תוצאות:
  1. מיכאל פינקו בע"מ

    בית מסחר - נשר
    ציוד למוסכים, אביזרים לרכב מנועי, שמנים וחומרי סיכה, שסתומים לצמיגים
  2. ראלי אביזרי תנועה בע"מ

    בית מסחר - משמרות
    צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חישוקים לרכב, שסתומים לצמיגים