מציג 46-60 מתוך 74 תוצאות:
 1. סעאידה חוסאם צמיגים

  בית מסחר - ניר יפה
  אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חישוקים לרכב
 2. ספורט שופ - ארג'ואן איתמר

  בית מסחר - ראשון לציון
  אביזרים לרכב מנועי, שמנים וחומרי סיכה, חלקי חילוף חדשים לאופנועים-למעט צמיגים וערכות גפ"מ, חלקי חילוף משומשים לאופנועים, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חלקי חילוף משופצים לאופנועים, חישוקים לרכב
 3. עופר חברה לרכב בע"מ

  בית מסחר - תל אביב -יפו
  חלקי חילוף חדשים לרכב מנועי-למעט צמיגים וערכות גפ"מ, אביזרים לרכב מנועי, חלקי אופניים, חלקי חילוף חדשים לאופנועים-למעט צמיגים וערכות גפ"מ, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(
 4. עופר מזרחי שווק צמיגים בע"מ

  בית מסחר - ראשון לציון
  אביזרים לרכב מנועי, צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, מצברים לרכב מנועי, חישוקים לרכב
 5. עמיאל שווק צמיגים בראשל"צ בע"מ

  בית מסחר - ראשון לציון
  אביזרים לרכב מנועי, שמנים וחומרי סיכה, צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, אופנים חדשים לכלי רכב
 6. צור חלפים בע"מ

  בית מסחר - תל אביב -יפו
  צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חישוקים לרכב
 7. צמיגי אורן זיתוני

  בית מסחר - תל אביב -יפו
  חלקי חילוף חדשים לרכב מנועי-למעט צמיגים וערכות גפ"מ, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(
 8. צמיגי איוב אברהים 9002 בע"מ

  בית מסחר - חיפה
  צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חישוקים לרכב
 9. צמיגי בזק שיווק )6991( בע"מ

  בית מסחר - חיפה
  צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(
 10. צמיגי געש בע"מ

  בית מסחר - פתח תקווה
  צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(
 11. צמיגי הפלד - קדוש משה

  בית מסחר - חולון
  חלקי חילוף חדשים לרכב מנועי-למעט צמיגים וערכות גפ"מ, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(
 12. צמיגי טיפ טופ בע"מ

  בית מסחר - תל אביב -יפו
  חלקי חילוף חדשים לרכב מנועי-למעט צמיגים וערכות גפ"מ, חלקי חילוף משופצים לרכב, אביזרים לרכב מנועי, שמנים וחומרי סיכה, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(
 13. צמיגי יוסי זוארץ בע"מ

  בית מסחר - תל אביב -יפו
  אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חישוקים לרכב
 14. צמיגי מוריס - בית מסחר לצמיגים

  בית מסחר - בית עובד
  אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, חישוקים לרכב
 15. צמיגי נעמן יבוא ושווק )8891( בע"מ

  בית מסחר - כרם מהר"ל
  צמיגים חדשים לרכב מנועי, אבובים חדשים לרכב, צמיגים חדשים מיבוא-)כפוף לנוהל מס' 40/01 על עדכוניו(, מצברים לרכב מנועי